fredag 17 april 2009

Blåhallen Höganäs

Kommunledningen svänger om Blå hallen
Kommunledningen backar efter protester och tittar på en lösning för både Centralförrådet och Blå hallen. Hyresgästerna är positiva.

HÖGANÄS. När planerna på rivning av Centralförrådet och Finkeramiska, eller Blå Hallen om man så vill, stod klara lät inte protesterna vänta på sig. Blå hallen har en rad publika evenemang under året och här spelas också bouletävlingar. Höganäsbolaget ser gärna att kommunen tar över byggnaderna men politikerna verkade till förstone ganska svala till ett övertagande. Men nu verkar kommunledningen tänkt om. I senaste arbetsutskottet i kommunstyrelsen så har chefen för fastighetsförvaltningen, Jarmo Nieminen fått i uppdrag att se vad ett kommunalt övertagande skulle innebära.

— Jo, det är klart att vi har tagit intryck av det engagemang som allmänheten visat för både Centralförrådet och Blå Hallen. Därför får fastighetsförvaltningen i uppdrag att se över vad kommunens kostnad kan bli i samband med ett eventuellt förvärv och vad som behöver göras i renoveringar av byggnaderna. Vi måste också höra hur de nuvarande hyresgästerna ställer sig till någon form av rivningskontrakt eller ett tidsbestämt hyreskontrakt av kommunen, säger biträdande kommunalråd Ulf Molin (C).

Bakom svängningen ligger också att byggnaderna ligger på en attraktiv mark på centralorten.

— Så länge det inte ska användas till något annat är det ju egentligen inte så bråttom att riva byggnaderna. På lång sikt är det intressant för kommunen med mark som ligger så strategiskt. Men det måste bli ett nollsummespel när det gäller driftskostnaden där inte en skattekrona ska användas, säger Ulf Molin.

Före detta ordförande i Mataki Boule, Lennart Rasmussen har engagerat sig mycket för att rädda Blå hallen. En namninsamling mot rivningsplanerna har samlat tusentals namn hittills.

— Det var precis detta vi ville åstadkomma så jag är mycket positiv! Den dagen spaden sätts i marken för att skapa något annat än industrimark på platsen är vi beredda att diskutera. Men att riva Blå hallen nu hade varit att missa chansen att utveckla Höganäs ännu mer som en besöksort, menar Lennart Rasmussen och fortsätter:

— Blå hallen berikar ju orten med sina bouletävlingar och olika utställningar. Nu blir det upp till oss att hitta ännu fler utställare om vi ska betala exempelvis värme och el.

Han menar också att Höganäs AB kunde ha pratat med Mataki Boule innan företaget sökte rivningstillstånd.

— Då hade vi kunnat ta en diskussion. Nu blev det väldiga protester och folk som kontaktat mig har varit förbannade över rivningsplanerna.

Torsten Loodberg har en uppfinnarverkstad i Centralförrådet. Han var också optimistisk på onsdagen.

— Men jag ser helst Höganäsbolaget som ägare även i fortsättningen. Företaget har varit väldigt bra att göra med under de här åren och jag vill helst ha så få förändringar som möjligt i ägandet, säger han.

Richard Bjällstrandrichard.bjallstrand@hd.se042-489 94 27

http://hd.se/hoganas/2009/04/16/kommunledningen-svaenger-om-blaa/


Hoppas att hallen blir kvar, hoppas att 24h´s blir kvar. Blåhallen, en hall som berör, en hall som måste vara kvar, en del av boulen i Sverige.

Inga kommentarer: